Helyi iparűzési adó

A kis- és középvállalkozások („KKV”) helyi iparűzési adója kapcsán 2021-ben bevezetett kedvezmények továbbra is hatályban maradnak. KKV-k esetében ez azt jelenti, hogy a fizetendő helyi iparűzési adó mértéke nem haladhatja meg az 1 százalékot, valamint ezzel együtt a 2022-ben esedékes helyi iparűzési adó előlegek megfeleződnek.

A helyi iparűzési adó-kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amelynek az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege közül legalább az egyik nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

A csökkentett adómérték hatását – a 2021. évi helyzettel azonos módon – a 2022. évben esedékes előleg-részleteknél is érvényesíteni rendeli a törvény. Ezért a 2022-ben esedékes adóelőlegnek (azaz a 2021-ben, az önkormányzati rendelet szerinti adómérték alapulvételével már bevallott 2022. évi első előleg-részletnek és a 2022-ben, a 2021. adóévről szóló bevallásban szintén az önkormányzati adórendelet szerinti mértékkel bevallandó, 2022. évi második előlegrészletnek) csak az 50 százalékát kell megfizetni az eredeti esedékességi időpontokban. 

Azzal, hogy a kedvezményezett vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet, a törvény rendelkezik arról is, hogy az önkormányzati adóhatóság csökkentse az adóelőleg-kötelezettség összegét. Ez – főszabály szerint, az esetek többségében – automatikusan, az előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett nyilatkozat alapján történik. Annak a KKV-nek számító vállalkozónak, amelyik 2021. évben nem tett nyilatkozatot az adott székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz (például azt elmulasztotta vagy időközben létesített telephelyet), lehetősége van arra, hogy a 2022. évi előlegre vonatkozóan tegye azt meg. 

E nyilatkozatban azt kell rögzíteni, hogy a vállalkozó KKV-nek minősült a 2021. évben vagy a 2022. évben várhatóan (a rendelkezésre álló gazdasági adatok és gazdálkodási körülmények alapján) annak fog minősülni, továbbá vállalni kell, hogy a helyi adótörvény szerinti telephelyének címét bejelenti az állami adóhatóság számára. A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell megtenni és – azonosmód a 2021. évi helyzettel – az állami adó- és vámhatóságon keresztül lehet benyújtani, amely továbbítja azt a vállalkozó székhelye és a vállalkozó állami adó- és vámhatóság által ismert telephelye szerinti önkormányzat számára. 

A KKV-nek minősülő iparűzési adóalanyok számára megfogalmazott csökkentett iparűzési adómérték az uniós állami támogatási szabályok szerint állami támogatásnak minősül. Ezért az adóelőny – a vállalkozó döntésétől függően – csekély összegű támogatásként vagy „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19- járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatásként vehető igénybe. 

A 2022-ben végződő adóévre vonatkozó kedvezmény uniós szabályokkal való összeegyeztethetőségének jogcímét az adóalany döntésére bízza. Amennyiben a vállalkozó átmeneti támogatásként kívánja igénybe venni a csökkentett adómérték jelentette támogatást (ahol a támogatási keret bővebb, 2,3 millió euró), akkor e körülményről 2022. február 25-ig nyilatkozatot kell tennie az állami adó- és vámhatóságon keresztül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára.  Ha pedig a vállalkozó döntése szerint csekély összegű támogatásként szeretné tekinteni az adóelőnyt (mikrovállalkozások esetén ez a támogatási jogcím is elégséges keretet biztosít), akkor a támogatást illetően külön nyilatkozattétel nem szükséges. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet adóbevezetési, adóemelési moratóriumot állapított meg 2021. évre a települési önkormányzatok számára. A koronavírus világjárvány elhúzódó gazdasági hatásainak ellensúlyozása, a lakosság és vállalkozások helyzetének stabilizálása, a gazdaság újraindítása érdekében indokolt ezen intézkedések hatályát a 2022. évben is fenntartani. A törvény előírja, hogy a 2022. évre az önkormányzatok a 2020. december 2-án fennálló adómértékeket nem emelhetik, az akkor meglévő adókedvezmények, mentességek körét nem szűkíthetik, továbbá a települési önkormányzatok 2022. évre új helyi adót, települési adót nem vezethetnek be, nem alkalmazhatnak.

Lásd: Htv. 51/L-51/P; 

Hatályos: 2022.01.01. napjától