Késedelmi és önellenőrzési pótlékszámítás

Késedelmi és önellenőrzési pótlék napi mértékének megállapítása három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva szükséges. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része. A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

Lásd: Art. 206. § (6) bekezdés; 207. § (3) bekezdés; 209. § és 212. § 

Hatályos: 2021. június 10. napjától