Archívum

adóváltozások

Adóváltozások 2023-2024

ADÓZÁS RENDJE ADÓIGAZGATÁS; ADÓVÉGREHAJTÁS SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A 2023. szeptember 12. napját követően történt vagyonátadás adókötelezettsége tekintetében a vagyonrendelő, az alapító, vagy a csatlakozó magánszemély választhat,

reklámszolgáltatás

Adólevonási jog és reklámszolgáltatás

Az adólevonási jog biztosítása az általános forgalmi adózásban az adóhalmozódás kiküszöbölését szolgálja azáltal, hogy az adóalany saját adófizetési kötelezettségéből levonhatja azt az előzetesen felszámított adót,

transzferár kérdések

Transzferár kérdések

A transzferárazás során alkalmazható portfóliószemlélet nem az üzemi eredmény kiszámítására ad iránymutatást, hanem azt határozza meg, hogy a fő szabály szerinti ügyletenkénti elemzéstől mely esetekben

fizetési könnyítések

Rendkívüli fizetési könnyítések

A 2021. november 17-én kihirdetett törvény (a 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről) 2022. június 30-ig

közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés alatt azokat az ügyleteket értjük, amikor a terméket (ami nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) az

helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

A kis- és középvállalkozások („KKV”) helyi iparűzési adója kapcsán 2021-ben bevezetett kedvezmények továbbra is hatályban maradnak. KKV-k esetében ez azt jelenti, hogy a fizetendő helyi

art. székhelyszolgáltató

Art. székhelyszolgáltató fogalma

Új fogalmi elem: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről,

bűnügyi számla

Bűnügyi számla

T 17438 törvényjavaslat (egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról) szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető vádemelés előtti megtérülés esetén, társadalombiztosítási, szociális vagy más