Adó -és tranzakciós tanácsadás

Adótanácsadás

Személyes, telefonos, valamint e-mailes megbeszélések keretében egyedi és komplex adóügyekben, az adózási és jogi szempontokat szem előtt tartva optimális megoldásokat kínálunk magánszemélyek, valamint kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára, mely a szerződések minősítését, adózási szempontból történő véleményezését is jelenti.

Az adótanácsadás területe a felsoroltakból is látszik, hogy szerteágazó. Szolgáltatásainkkal az adójogszabályok helyes értelmezését, kalkulációját, szerződések minősítését, kockázatok beazonosítását, legoptimálisabb konstrukciók kialakítását vállaljuk. Vállaljuk a bevallások átnézését, és segítséget nyújtunk az önellenőrzések végrehajtásában. Adott szakterületet érintően eseti tanácsadást is nyújtunk. Az adójogi témákat illetően hazai és kapcsolódó EU-s jogesetek értelmezésében, alkalmazhatóságának vizsgálatában is részt veszünk.

Tranzakciós tanácsadás

A részleges vagy teljes adóátvilágítás célja eltérő vállalatonként, vagy cégcsoportonként.  Célja lehet felvásárlás, értékesítés, hitelfelvétel, pályázat, piacon történő (újra)pozicionálás, adónem szerinti átvilágítás, alkalmazott adózási módok vizsgálata, generációváltás, öröklés, stb…

Egy kézben tudjuk elvégezni Önnek a jogi-és /illetve adójogi átvilágítást, melyben tanácsot és megoldást kínálunk a jogi kérdésekre, igénybe vehető adókedvezményekre, adójogi helyzetre. Felvázoljuk és elemezzük az ügyleteket, az adott iparág és a társaság számára kedvező adózási megoldásokat nyújtunk, lehetséges jogi praktikákkal. Az átalakítás tekintetében megvalósítási tervvel segítjük ügyfeleinket.

reklámszolgáltatás

Adólevonási jog és reklámszolgáltatás

Az adólevonási jog biztosítása az általános forgalmi adózásban az adóhalmozódás kiküszöbölését szolgálja azáltal, hogy az adóalany saját adófizetési kötelezettségéből levonhatja azt az előzetesen felszámított adót,

letelepedési szabadság

A vállalkozások letelepedési szabadsága

A vállalkozások letelepedési szabadsága tekintetében az egyenlő bánásmód elve a következő: a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaságokat, amelyek székhelye, központi ügyvezetése vagy székhelye az