Archívum

fizetési könnyítések

Rendkívüli fizetési könnyítések

A 2021. november 17-én kihirdetett törvény (a 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről) 2022. június 30-ig

Beszámoló összeállítása IFRS szerint

Beszámoló összeállítása IFRS szerint

Az EU-ban nemcsak munkavállalók szabad áramlása és letelepedése lehetséges, hanem a vállalkozások más tagállamban történő alapítása, átalakulása, székhelyáthelyezés (székhely lehet: bejegyzett iroda vagy tényleges üzletvezetés

az átlagkereset és a nyugdíj

Az átlagkereset és a nyugdíj

Az öregségi nyugdíj az ember élete végéig járó ellátás, a nyugdíj folyósításának hossza átlagosan kb. 20 év, de az egyéni folyósítási idő ettől jelentősen eltérhet.

fordított adózás és felszámolási eljárás

Fordított adózás és felszámolási eljárás

Magyarország 2017. július 13-án a Bizottságnál felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezethessen be felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás

a kisadózó vállalkozók ellátási alapja

A kisadózó vállalkozók ellátási alapja

A főfoglalkozásúnak bejelentett kisadózó egyéni és társas vállalkozók eldönthetik, hogy a Katv. szabályai szerint havonta 50 000 forintot fizetnek vagy élnek azzal a választási lehetőséggel, hogy

nyugdíjasok mentessége

A nyugdíjas személyek mentessége

A járulékszabályokkal összhangban teljessé vált a nyugdíjas személyek foglalkoztatásának, és önfoglalkoztatásának mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól. Nem keletkezik a Szocho tv. 1. § (1)-(3)

selejtezés számvitel

Selejtezés: Számvitel

A selejtezés célja, hogy a vállalkozás a feleslegessé, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, illetve a használhatatlan vagyontárgyakat használat alól végleges kivonja.  Selejtezési eljárás lefolytatására döntő többségben