Archívum

bűnügyi számla

Bűnügyi számla

T 17438 törvényjavaslat (egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról) szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető vádemelés előtti megtérülés esetén, társadalombiztosítási, szociális vagy más

fordított adózás és felszámolási eljárás

Fordított adózás és felszámolási eljárás

Magyarország 2017. július 13-án a Bizottságnál felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezethessen be felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás

letelepedési szabadság

A vállalkozások letelepedési szabadsága

A vállalkozások letelepedési szabadsága tekintetében az egyenlő bánásmód elve a következő: a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaságokat, amelyek székhelye, központi ügyvezetése vagy székhelye az

transzferárazás kérdés

Jogkérdés vs szakkérdés: Transzferárazás

A transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés. Az eljárás tárgya nem az alapul szolgáló jogviszonyok minősítése, hanem az

jogeset selejtezés

Jogeset: Selejtezés

Általános forgalmi adó tekintetében termékértékesítésnek minősül a termék vállalkozásból történő végleges kivonása és a vállalkozás céljától idegen célra történő felhasználása, feltéve, ha az adóalanyt a

adó banner

Jogeset: Közvetített szolgáltatás

A közvetített szolgáltatás fogalmát és kategóriát több jogszabály is tartalmazza, így például az általános forgalmi adóról szóló törvény és a számvitelről szóló törvény is. Tekintve,