Jogi szolgáltatások, perképviselet

Amiben segítségére lehetünk

Számos területen állunk rendelkezésre ügyfeleink számára: Polgári jog, Társasági jog, Munkajog, Kintlévőség-kezelés, Ingatlan jog, Szellemi tulajdonjog, Adójog, Publikációk, előadások, szabályzatok, tanulmányok készítése terén. Célunk, hogy ügyfeleink jogvitái a felek számára kedvezően, leggyorsabban, költséghatékony módon, amennyiben arra lehetőség van, peren kívül kerüljön megoldásra. Amennyiben, ha ez nem lehetséges, felmérjük ügyfeleink rövid és hosszabb távú érdekeit, és kidolgozzuk a jogvitát érintő és megfelelő stratégiákat, lehetséges megoldásokat. Ügyfeleinket a hazai rendes -, valamint választott bíróságok és egyéb illetékes hatóságok előtt képviseljük, valamint a NAV-val folytatott vitás kérdésekben történő (per)képviseletet is vállalunk, mind ellenőrzési és mind hatósági ügyekben is.
jogeset selejtezés

Jogeset: Selejtezés

Általános forgalmi adó tekintetében termékértékesítésnek minősül a termék vállalkozásból történő végleges kivonása és a vállalkozás céljától idegen célra történő felhasználása, feltéve, ha az adóalanyt a