Archívum

közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés alatt azokat az ügyleteket értjük, amikor a terméket (ami nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) az

transzferár kérdések

Kétszeres elvonás tilalma

Az alapvető jogok biztosának az AJB-1084/2020. (korábban: 1369/2019.) számú ügyben született jelentése szabályozási problémákat állapított meg a kétszeres elvonás tilalmának az érvényesülésével kapcsolatban abban az

bűnügyi számla

Bűnügyi számla

T 17438 törvényjavaslat (egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról) szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető vádemelés előtti megtérülés esetén, társadalombiztosítási, szociális vagy más

fordított adózás és felszámolási eljárás

Fordított adózás és felszámolási eljárás

Magyarország 2017. július 13-án a Bizottságnál felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezethessen be felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás

nyugdíjasok mentessége

A nyugdíjas személyek mentessége

A járulékszabályokkal összhangban teljessé vált a nyugdíjas személyek foglalkoztatásának, és önfoglalkoztatásának mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól. Nem keletkezik a Szocho tv. 1. § (1)-(3)

letelepedési szabadság

A vállalkozások letelepedési szabadsága

A vállalkozások letelepedési szabadsága tekintetében az egyenlő bánásmód elve a következő: a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaságokat, amelyek székhelye, központi ügyvezetése vagy székhelye az

transzferárazás kérdés

Jogkérdés vs szakkérdés: Transzferárazás

A transzferárazás kérdése az alapul szolgáló tényállás függvényében lehet szakkérdés és lehet tisztán jogkérdés. Az eljárás tárgya nem az alapul szolgáló jogviszonyok minősítése, hanem az

versenytilalmi megállapodás

A versenytilalmi megállapodás részletei

A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbérfizetést kikötni arra az esetre, ha a másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér