Közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés alatt azokat az ügyleteket értjük, amikor a terméket (ami nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) az egyik tagállamból egy másik tagállambeli rendeltetési helyre értékesítik nem adóalany vevőnek (vagy közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevőnek) úgy, hogy a terméket az értékesítő, vagy megbízásából más fuvarozza el. [Áfa tv. 12/B. § (1) bekezdés.] 

2021. július 1-jétől a távértékesítésre vonatkozó teljesítésihely-szabályok megváltoztak. Főszabály szerint a Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye az a tagállam, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, azaz a teljesítés helye a rendeltetés helye, és a rendeltetési hely szerinti tagállamot illeti meg az adóbevétel. 

Harmadik államból importált termék távértékesítése esetén – teljesítésnek és a fizetendő adó megállapítása időpontjának a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásának időpontját kell tekinteni, abban az esetben, ha a fizetés elfogadása 2021. július 1. napját megelőzi, míg a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása 2021. június 30. napját követi. Az import egyablakos rendszer 2021. július 1-jétől alkalmazható, és abban az esetben, ha a termék szabad forgalomba bocsátására 2021. június 30-át követően került sor, a terméket terhelő importáfa bevallására és megfizetésére az import egyablakos rendszer alkalmazható.

Lásd: Áfa tv. 344. §, 253/O. § (5)

Hatályos: 2021. április 01. napjától