Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

2021. évben a kriptovalutákkal való kereskedelemből származó jövedelemre nincs külön jogcím az Szja tv-ben.  Eltérő törvényi rendelkezés hiányában kriptovaluta bányászata: önálló tevékenységből származó jövedelem kriptovaluta átruházása: egyéb jövedelem.  Közteher mindkét esetben: 15% szja 15,5% szochó (korlát nélkül).  Art. szerinti kifizető hiányában a szociális hozzájárulási adót a magánszemélynek kell megfizetnie, emiatt a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó alapja az egyébként megállapított jövedelem 87 százaléka. 

2022. 01.01-től külön adózó jövedelemnek minősül az Szja tv. 67/C § . Kriptoeszköz fogalma: az érték vagy jogok digitális megjelenítője, amely megosztott főkönyvi technológia vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható.  Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet: az az ügylet, amelyben a magánszemély bárki számára megköthető, elérhető (nem zártkörű) ügyletben kriptoeszköz átruházása, átengedése révén (idértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakorlását is) nem kriptoeszköz formájában vagyoni értéket szerez. 

Adóköteles ügylet csak akkor keletkezik, ha a kriptoeszköz kikerül a kripto rendszerből, mindaddig amíg kriptoeszköz kriptoeszközre váltódik át az ügylet adómentes.

Jövedelem, az a kriptoeszközzel végrehajtott ügylet(ek) alapján az adóévben elért ügyleti nyereség. Ügyleti nyereség az a tárgyévi ügyletek révén megszerzett bevételek összege meghaladja kriptoeszköz megszerzésére fordított tárgyévi kiadás és ügyletkötéshez kapcsolódó tárgyévi díjak, jutalékok és a konkrét ügylethez nem kapcsolódó, de a kriptoeszközök tartásával összefüggő tárgyévi igazolt kiadások együttes összegét. Ügyleti veszteség: ha az említett tárgyévi kiadások összege meghaladja a tárgyévi bevételek összegét. 

 Ügyleti bevétel: a kriptoeszköz átruházása, átengedése (a jog gyakorlás megkezdése) időpontjára megállapított szokásos piaci érték.  Nem kell (nem lehet) ügyleti bevételt megállapítani, ha az ügyletből származó bevétel nem haladja meg a minimálbér 10%-át (20 000 Ft 2022. évben). A rendelkezés akkor alkalmazható, ha a bevétel megszerzésének napjára más, azonos tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez bevételt és az adóévben e bevételek összege a minimálbért nem haladja meg. 

Ügyleti kiadás az a kriptoeszköz megszerzése során a törvényben nevesített jogcímeken a tárgyévben felmerült költségek. Kriptoeszköz vásárlása esetén a megszerzésre fordított kiadás; kriptoeszköz előállítása (bányászata) vagy az ahhoz kapcsolódó rendszer működtetésében való közreműködésre („validálás” és hasonló tevékenységek) tekintettel szerezte: a megszerzés alapjául szolgáló tevékenység érdekében felmerült, igazolt kiadás. A megszerzés alapjául szolgáló tevékenység tekintetében bevételt megállapítani nem kell;  nem kriptoeszköz formájában létező vagyoni érték átruházására, átengedésére tekintettel szerezte: a vagyoni érték megszerzésére fordított igazolt kiadás, de legfeljebb e más vagyoni értéknek az átruházása, átengedése időpontjára meghatározott szokásos piaci értéke;  tevékenység, szolgáltatás nyújtás ellenértékeként vagy azzal összefüggésben szerezte: a megszerzett kriptoeszköz bevételszerzés időpontjára megállapított szokásos piaci értéke. 

Adókiegyenlítés: amennyiben az adóévben az összes ügyleti veszteség meghaladja az összes ügyleti nyereség összegét, akkor a veszteséget elszenvedett magánszemély élhet az adókiegyenlítés lehetőségével.  Adókiegyenlítés: az adóévben, illetve az adóévet megelőző két évben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó veszteség „adótartalma” az éves adóbevallásában megfizetett adóként érvényesíthető. 

Közteher: 15 % személyi jövedelemadó.  Szociális hozzájárulási adó-kötelezettség NEM merül fel.  Adóelőleget nem kell fizetni.  A kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmet adóévenként kell megállapítani az adóbevallási tervezet kiegészítésével vagy az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásban. 

Átmeneti rendelkezés: azok a magánszemélyek, akik 2021 előtt kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet nem állapítottak meg, valamennyi kriptoeszközre kötött ügylet esetében alkalmazhatják az új szabályokat a jövedelem megállapítására, és azt a 2022. év ügyleti eredményként vehetik figyelembe. A 2021-es adóévet megelőző adóévek vonatkozásában nem adóévenként szükséges eredményt megállapítani, hanem együttesen és egy tömegben, azaz minden bevételt és minden kiadást, ügyleti költséget egybe szükséges számolni, amely a 2022. adóév ügyleti eredményeként jelenik meg.

Lásd: Szja tv. 67/C § , 102. § (3) bekezdés

Hatályos: 2022. január 01. napjától

2021.06.19.