A nyugdíjas személyek mentessége

A járulékszabályokkal összhangban teljessé vált a nyugdíjas személyek foglalkoztatásának, és önfoglalkoztatásának mentesítése a szociális hozzájárulási adó alól. Nem keletkezik a Szocho tv. 1. § (1)-(3) bekezdése szerinti adófizetési kötelezettsége ¬ e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében – a Tbj. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő adófizetésre kötelezett személynek az Szja tv. szerinti egyéb jövedelem kivételével.

Saját jogú nyugdíjasnak minősül a Tbj. értelmében az a természetes személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával a Tbj. 5. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott saját jogú nyugellátásban, szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, abban az esetben is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel.

Az új szabályok szerint, abban az esetben, ha a saját jogú nyugdíjas személy munkát végez (akár például megbízási szerződés alapján, vagy adószámos magánszemélyként), úgy mentesül a szociális hozzájárulási adófizetési alól. A biztosítási és/vagy járulékfizetési kötelezettség alól a Tbj. 6. § (1) bekezdése alapján már 2020. július 1-jétől mentesült. A mentesség kizárólag annak hatályba lépését követő időponttól áll fenn, vagyis a 2021. június 10-én vagy ezt követően szerzett jövedelem tekintetében. A mentesség nem vonatkozik az Szja tv. szerinti egyéb jövedelemre, így amennyiben az a Szocho tv. 1. §-a alapján az adott jövedelem adófizetési kötelezettség alá esik, úgy az a módosítás alapján is fennáll.

Lásd: Szocho tv. 1. és 5. § (1) bekezdés j) pont; Tbj. 4. § 17. pont; 

Hatályos 2021. június 10. napjától