Archívum

reklámszolgáltatás

Adólevonási jog és reklámszolgáltatás

Az adólevonási jog biztosítása az általános forgalmi adózásban az adóhalmozódás kiküszöbölését szolgálja azáltal, hogy az adóalany saját adófizetési kötelezettségéből levonhatja azt az előzetesen felszámított adót,

fizetési könnyítések

Rendkívüli fizetési könnyítések

A 2021. november 17-én kihirdetett törvény (a 2021. évi CXV. törvény a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről) 2022. június 30-ig

közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés

Közösségen belüli távértékesítés alatt azokat az ügyleteket értjük, amikor a terméket (ami nem új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) az

transzferár kérdések

Kétszeres elvonás tilalma

Az alapvető jogok biztosának az AJB-1084/2020. (korábban: 1369/2019.) számú ügyben született jelentése szabályozási problémákat állapított meg a kétszeres elvonás tilalmának az érvényesülésével kapcsolatban abban az

pótlékszámítás

Késedelmi és önellenőrzési pótlékszámítás

Késedelmi és önellenőrzési pótlék napi mértékének megállapítása három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva szükséges. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. A

helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

A kis- és középvállalkozások („KKV”) helyi iparűzési adója kapcsán 2021-ben bevezetett kedvezmények továbbra is hatályban maradnak. KKV-k esetében ez azt jelenti, hogy a fizetendő helyi

art. székhelyszolgáltató

Art. székhelyszolgáltató fogalma

Új fogalmi elem: az a személy, aki vagy amely üzletszerű gazdasági tevékenységként az adózó megbízásából gondoskodik az adózó üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről,

bűnügyi számla

Bűnügyi számla

T 17438 törvényjavaslat (egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról) szerint a büntetés korlátlanul enyhíthető vádemelés előtti megtérülés esetén, társadalombiztosítási, szociális vagy más

fordított adózás és felszámolási eljárás

Fordított adózás és felszámolási eljárás

Magyarország 2017. július 13-án a Bizottságnál felhatalmazást kért arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezethessen be felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás