Archívum

reklámszolgáltatás

Adólevonási jog és reklámszolgáltatás

Az adólevonási jog biztosítása az általános forgalmi adózásban az adóhalmozódás kiküszöbölését szolgálja azáltal, hogy az adóalany saját adófizetési kötelezettségéből levonhatja azt az előzetesen felszámított adót,

letelepedési szabadság

A vállalkozások letelepedési szabadsága

A vállalkozások letelepedési szabadsága tekintetében az egyenlő bánásmód elve a következő: a valamely tagállam joga szerint létrehozott társaságokat, amelyek székhelye, központi ügyvezetése vagy székhelye az

versenytilalmi megállapodás

A versenytilalmi megállapodás részletei

A versenytilalmi megállapodásban a felek jogosultak kötbérfizetést kikötni arra az esetre, ha a másik fél olyan okból szegi meg a szerződést, amelyért felelős. A kötbér

jog adójog perképviselet

Megbízólevél átvétele

Az adóhatóság feladat az adóellenőrzés lefolytatása, ennek alapja egyrészről az eljárási szabályok betartása. Tekintettel arra, hogy a 2018. év előtti évek tekintetében is még folynak

selejtezés adójogi következményei

A selejtezés adójogi következményei

A selejtezés adójogi következményei  A selejtezés célja, hogy a vállalkozás a feleslegessé, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, illetve a használhatatlan vagyontárgyakat használat alól végleges kivonja.  Selejtezési